WEGWERKZAAMHEDEN:

WOENSDAG 20 SEPTEMBER zijn er wegwerkzaamheden aan de Dorpsstraat. De weg is die dag voor alle verkeer afgesloten tussen de Dokter Lohmanstraat en de Burgemeester de Boerlaan. Er is een omleiding aanwezig naar de achterzijde van onze praktijk waar hopelijk ook wat parkeergelegenheid is in de woonwijk. Wij verzoeken u rekening te houden met enige vertraging om zo toch op tijd op uw afspraak te zijn.

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. TOED Obdam actualiseert met regelmaat deze website, voor zover er wijzigingen zijn geweest.

Het is desondanks mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

TOED Obdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of (deels) onvolledige informatie. Op de website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, alle rechten voorbehouden.

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacyreglement en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Mocht naar uw mening de website niet functioneren zoals hij zou moeten doen? Aarzel dan niet om contact op te nemen! Ons mailadres is: communicatie@toedstadvandezon.nl