Implantaten

Een implantaat is net zo groot als een natuurlijke tandwortel. Het is gemaakt van titanium, een metaal dat goed verdragen wordt en als lichaamseigen weefsel wordt opgenomen. Het komt maar zelden voor dat titanium niet goed wordt verdragen.

Korte pijnloze ingreep voor een duurzame oplossing
Om de functie van de tandwortel over te kunnen nemen, wordt het implantaat met een korte ingreep en onder plaatselijke verdoving in het kaakbot geplaatst. Vervolgens groeit het bot vast aan het implantaat. Zo ontstaat een solide basis voor de duurzame en stabiele verankering van uw gebit.

Esthetisch vanaf het eerste begin
Met de nieuwste technieken is het steeds vaker mogelijk om implantaten direct na plaatsing al te belasten. Dit houdt in dat er op de dag van de chirurgische ingreep direct een kroon, brug of kunstgebit op de implantaten komt. Meestal is dit eerst een tijdelijke en later een definitieve voorziening.
Wij informeren uw graag wat in uw specifieke geval mogelijk is.
Vraag aan uw behandelaar of dit in uw geval ook mogelijk is.

Wat is Titanium?
Titanium is een hoogwaardig zilverwit metaal. In de praktijk is gebleken dat titanium goed in het lichaam wordt verdragen en dat het wordt opgenomen als lichaamseigen weefsel. Omdat het een sterk en slijtvast metaal is wordt het in de tandheelkunde als basismateriaal voor implantaten gebruikt.

Informatievideo over implantaten

Er zijn verschillende implantaten mogelijk:

 • Eén ontbrekende tand
  Wanneer er een tand of kies ontbreekt is de combinatie van een implantaat met een keramische kroon de mooiste oplossing om het gat op te vullen. Het slijpen van de gezonde aangrenzende tanden is niet nodig.
 • Meerdere ontbrekende tanden
  Wanneer twee of meer tanden of kiezen ontbreken plaatsen we implantaten op een verankerde vaste brug. Dit geeft optimale stabiliteit, is functioneel en geeft een mooi resultaat. Het slijpen van de gezonde aangrenzende tanden is niet nodig.
 • Volledige tandeloze kaak
  Wanneer alle tanden in de boven- of onderkaak ontbreken. Zijn er meerder opties mogelijk zoals:
  a) Het plaatsen van implantaten. Deze bieden de nodige stabiliteit om een uitneembare prothese goed te verankeren. De prothese zit in het dagelijks leven goed vast en kan voor reiniging eenvoudig uit de mond worden genomen.
  b) Het alternatief is een vastgeschroefde, implantaatgedragen brug (rij tanden), die esthetisch een fraaie oplossing is.

Behandelplan

Diagnose en planning
Na uitvoerige diagnose en planning van de behandeling worden implantaten met een korte ingreep onder plaatselijke verdoving, desgewenst ook onder volledige narcose, in het kaakbot geplaatst

Botopbouw
Indien het aanwezige botvolume en de gegeven botkwaliteit onvoldoende zijn, dan kan het bot worden opgebouwd.

Ingroeifase
Tijdens de daarop volgende ingroeiperiode vergroeit het kaakbot met het implantaat en vormt zo een stevige basis voor de prothese.

Definitieve prothese
Direct na plaatsing is het mogelijk de implantaten te belasten. Dit houdt in dat er op de dag van de ingreep een kunstgebit op de implantaten komt. Meestal is dit eerst een tijdelijke voorziening, het kan zijn dat uw huidige prothese hiertoe wordt aangepast. Na de ingroeiperiode wordt de definitieve prothese geplaatst.

Verzorging
Voor een goed resultaat van implantaten op de lange termijn zijn een goede mondhygiëne en regelmatige controles bij de tandarts noodzakelijk.

Veelgestelde vragen

Wat is een implantaat?

Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Soms zijn ze voorzien van een keramische laag. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese.

Hoe verloopt de behandeling met implantaten?

Twee manieren van inbrengenHet implantaat is zichtbaar in de mond (steekt door het tandvlees heen). De tandarts hoeft bij het aanbrengen van de kroon, brug of prothese het tandvlees niet meer open te maken.Het implantaat wordt na het inbrengen helemaal onder het tandvlees opgesloten. Deze aanpak bezorgt minder napijn. Bovendien is er minder kans op infectie. Het tandvlees wordt bij het aanbrengen van de kroon, brug of prothese opnieuw opengemaakt.Uw tandarts overlegt met u welke aanpak in uw situatie de beste is.
De tandarts brengt de implantaten in. Eerst krijgt u een plaatselijke verdoving rond de plaats waar het implantaat komt. Daarna wordt het tandvlees op de plek waar het implantaat moet komen losgemaakt, zodat het kaakbot zichtbaar wordt. Dan wordt een gaatje in het kaakbot geboord. Daarin wordt het implantaat geschroefd of getikt. Het tandvlees wordt vervolgens gehecht.Als u meer dan één implantaat nodig heeft, worden deze vrijwel altijd tijdens dezelfde behandeling ingebracht.

Wat zijn de kosten van implantaten?

Wat u moet betalen voor de behandeling is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en van uw ziektekostenverzekering. Vraag uw tandarts naar een offerte en bespreek die altijd met uw verzekeraar.

Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:
• U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten.
• Uw kaakbot moet gezond zijn.
• Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst behandeld.
• U moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen goed te onderhouden.
De tandarts beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s of u voldoende kaakbot heeft en of het gezond is. Tegenwoordig is het mogelijk nieuw kaakbot te laten ontstaan op plaatsen waar er te weinig van is.
NB. Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige invloed op het succes van de behandeling.

Wanneer worden implantaten toegepast?

• Bij het ontbreken van één tand of kies. De tandarts plaatst op het implantaat een kroon van metaal of keramiek.
• Bij het ontbreken van enkele tanden of kiezen. De implantaten worden in deze situatie van een vastzittende brug voorzien. Een brug is een voor de patiënt niet uitneembare vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.
• Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen kan op implantaten (meestal twee) een overkappingsprothese worden geplaatst. Deze wordt op de implantaten vastgeklikt.