Kroon- en brugwerk

Wat is een kroon?
Een kroon is een kapje van metaal en/ of porselein dat precies past over een afgeslepen tand of kies.

Waarom wordt een kroon gemaakt?

  • door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan, er is dan te weinig houvast voor een vulling.
  • het uiterlijk kan een reden zijn, b.v. bij verkleurde of slecht gevormde tanden en kiezen die voor in de mond staan.
  • wanneer een tand of kies is afgebroken door een ongeluk


Wat is een brug?
Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meerdere ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dit zijn de afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte. Een brug bestaat uit twee of meer kronen, die op de pijlers passen en een brugtussendeel. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen, die op de plaats van de open ruimte komen.

Waarom kunt u een brug nodig hebben?

  • om beter te kunnen kauwen
  • verbetering van het uiterlijk
  • om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan of gaan uitgroeien.

Van welk materiaal zijn kronen en bruggen gemaakt?
Van porselein, metaal of een combinatie van porselein en metaal. Een brug wordt toegepast als je één of meer tanden of kiezen mist. De opengevallen ruimte door ontbrekende tanden kan ertoe leiden dat de overblijvende tanden gaan draaien of opschuiven, waardoor er een verkeerde beet ontstaat. De slechte balans als gevolg van ontbrekende tanden kan ook tandvleesaandoeningen en kaakgewrichtsklachten veroorzaken. Een brug omspant een leeg gedeelte waar tanden ontbreken en wordt met cement bevestigd aan de natuurlijke tanden of implantaten aan weerszijden van het lege gedeelte. De aangrenzende tanden dienen als verankering voor de brug. Er wordt een kunsttand bevestigd aan de kronen die op de aangrenzende tanden zijn geplaatst. 

Veelgestelde vragen over kronen en brugwerk

Wat is een kroon en wat is een brug?

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling. U zult dan ook enkele keren bij uw tandarts moeten terugkomen.

Wat is een kroon?

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?

Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan. Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.

Wat is een brug?

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Wanneer kan een brug nodig zijn?

Om beter te kunnen kauwen. Verbetering van het uiterlijk. Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien. Als tanden en kiezen ontbreken, kunnen de tanden of kiezen van de andere kaak in de richting van de open ruimte groeien. Ook kunnen de tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte naar elkaar toe groeien, waardoor ze scheef gaan staan.

Hoe verloopt een behandeling van een kroon of brug?

De behandeling van een kroon of brug verloopt in stappen. Hiervoor zijn twee of drie bezoeken aan uw tandarts nodig. Een kroon of brug wordt niet direct in uw mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Hiervoor is ongeveer één tot twee weken tijd nodig.

Stappenplan behandeling kroon of brug

Afslijpen van de tand of kies
Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken. Zo nodig krijgt u een plaatselijke verdoving.
Afdruk maken
Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van uw hele kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies bevindt. Hiervoor brengt de tandarts een afdruklepel met een rubberachtige massa in uw mond. Zo ontstaat een afdruk waarin later in een tandtechnisch laboratorium gips wordt gegoten. Op dit gipsmodel wordt de kroon of brug gemaakt.
Beetregistratie
Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw onderen bovenkaak op elkaar passen. Daarvoor is een afdruk van de tegenovergelegen kaak nodig. Hiervoor gebruikt de tandarts een wasplaatje.
Kleur bepalen
Als de kroon of brug vóór in de mond staat, heeft deze meestal een tandkleurige buitenlaag. Samen met uw tandarts zoekt u een geschikte kleur uit.
Noodvoorziening
Voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen tand of kies, maakt de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon). Eet er geen harde of kleverige producten mee. De tijdelijke kroon is daar niet op berekend. Neem bij breuk of losraken van de tijdelijke kroon contact op met uw tandarts.
Vastzetten
Bij de laatste afspraak past uw tandarts de kroon of brug in uw mond en zet hem vast. Aan de binnen zijde van de kroon of brug brengt hij een snelhardend cement aan. Vervolgens schuift hij de kroon of brug op zijn plaats en drukt hem stevig aan.
Opbouw
Als uw tand of kies te weinig houvast biedt voor een kroon of brug, kan uw tandarts eerst een opbouw maken. Hij lijmt de opbouw met een pin in het wortelkanaal vast. Dan plaatst hij de kroon of brug over de opbouw.
Onderhoud
De dagelijkse mondhygiëne is bij kronen en bruggen extra belangrijk. Vooral het tandvlees rondom de kroon of brug moet u goed reinigen. Een kwetsbare plek is de rand van de kroon of brug. Daarop kan gemakkelijk tandplak achterblijven. Plak veroorzaakt gaatjes langs de rand van uw kroon of brug en ontsteking van het tandvlees. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik tandenstokers, ragers en/of flossdraad. Uw tandarts of mondhygiënist kan u hierbij adviseren.